Besøk: Opplæringskontor for Elfag-Troms - Margrethe Jørgensens vei 12 - 9406 Harstad
Post: Postboks 158 - 9482 Harstad    |    Kontakt:
post@elfagtroms.no

© 2017 : Nettside og vedlikehold utført av Nye Sider AS | nyesider.no 

Her finner du informasjon om hva vi arbeider med, samt informasjon om de forskjellige yrkene og studieretningene vi arbeider med.

Du finner også en liste over alle bedrifter som er tilknyttet kontoret.

VI HAR FLYTTET...

Den 5. august flyttet vi inn i nye lokaler i Margrethe Jørgensens vei 12. Her finner du oss i 2. etasje, hvor vi samlokaliserer sammen med 3 andre opplæringskontor.

Besøke kontoret? Her finner du veien til oss, og slik ser bygget ut:

Her finner du oss