top of page

Nyttig info for lærlinger

Teorikrav: Som regel er teorikravet dekket etter avsluttet Vg1 og Vg2, men i noen fag er det ekstra teorikrav utover det grunnleggende.


Fagprøven: Dette er den avsluttende prøven innen et fagområde. Den kan taes rett etter endt skolegang eller lærlingeår. Uansett har eleven / lærlingen krav på å ta fagprøven og ved slutten av et lærlingeår, skal bedriften melde lærlingen til fagprøven.

Etter avlagt fagprøve: Etter at lærlingen har tatt fagprøven, avsluttes lærlingekontrakten automatisk. En ny kontrakt må inngås hvis lærlingen skal bli fast ansatt. Det åpnes også for inntak av nye lærlinger, og ingen er i grunnen sikret ansettelse.

Hvorfor skal jeg velge fagopplæring
 

Du får utdanning med lønn.
Du kan lett bygge videre på fagutdanning til å få studiekompetanse.
Du får flere valgmuligheter utdanningsmessig.
Du får dokumenterbar yrkeskompetanse.
Du får bruk for både teoretisk og praktiske ferdigheter.
Fag- eller svennebrev er en forsikring mot arbeidsledighet.
Lærling kan på samme vilkår som skoleelever og studenter få lån og stipend i Statens Lånekasse.

Lærlinger innenfor elektro-fagene
 

Alle lærlinger innenfor elektro krever bestått eksamen i Vg1 elektro. Etter bestått eksamen i Vg2 elektro kan man søke følgende lærlingeretninger:
- Elektriker
- Energimontør
- Signalmontør
- Elektroreparatør
- Vikler
- Heismontør
- Telekommunikasjonsmontør (3 års læretid, og 2 tverrfaglig eksamener før fagprøve)

Etter bestått eksamen i Vg2 Automatisering kan man søke følgende lærlingeretninger:
- Tavlemontør
- Automatiker
- Vikler

Etter bestått eksamen i Vg2 dataelektronikk kan man velge blant 3 forskjellige retninger, avhengig av hvilken linje man gikk på:
- Telekommunikasjonsmontør
- Dataelektroniker
- Romteknologi

Det er mulig å kryssgå fra VG2 tele/data til elektrikerlærling, og VG2 elenergi til telekommunikasjon lærling. Dette gir en ekstra tverrfaglig eksamen og 6 mnd. lengre læretid.

bottom of page