top of page

Videregående utdanning

Videregående skoler i Troms med VG1 Elektrofag
¤ Bardufoss Høgtun vg. skole

¤ Ishavsbyen vg. skole

¤ Nord-Troms vg. skole

¤ Nordkjosbotn vg. skole

Gå til "Høyere utdanning" lenger ned på siden.

utdanning elektrofag
Anker 1

Høyere utdanning


Tekniker
Dersom du ønsker å starte din egen elektriske installasjonsvirksomhet eller du vil utdanne deg til arbeidsleder eller prosjektleder, er teknisk fagskole er godt alternativ. Teknisk fagskole gir teknikerutdanning.
For å komme inn på teknisk fagskole må du ha fagbrev og minst ett års praksis som fagarbeider.
Foruten elektrofag med prosjektering og beregning lærer du økonomi og ledelse for å få den kompetansen som kreves for å bli en god leder.
Med eksamen fra teknisk fagskole i tillegg til fagutdanning er du ettertraktet som arbeidsleder eller prosjektleder i næringslivet.

Ingeniør
Velger du en treårig høgskoleutdanning, blir du høyskoleingeniør.
Har du videregående skole med yrkesfaglig studieretning og fagbrev og ønsker å gå videre på skole, bør du også vurdere ingeniørutdanning. Det er stor etterspørsel etter ingeniører med fagbrev.
Inntakskrav på høyskole er spesiell studiekompetanse, fordypning realfag, fra videregående skole allmennfaglig linje. Du må ha interesse for matematikk og fysikk. På enkelte høgskoler er det mulig å komme inn med fagbrev dersom du har generell studiekompetanse fra videregående skole, eller du må ta forkurs. Ta kontakt med høgskole eller universitet for å få mer informasjon.
Som utdannet ingeniør kan du søke arbeid innenfor mange områder blant annet som konstruktør, produktutvikler, prosjektleder, bedriftsleder eller elektroinstallatør.
Det er økende underskudd på ingeniører innen elkraft og energi og miljø både i privat og offentlig virksomhet, og det er derfor svært gode arbeidsmuligheter i ledende tekniske stillinger over hele landet.

Sivilingeniør
Utdanning til sivilingeniør foregå på et universitet og tar 5 år.
Inntakskravet til sivilingeniør er vanligvis det samme som for ingeniørutdanning. Tar du ingeniørutdanning først, kan du starte i det fjerde året ved universitetet og utdanne deg til sivilingeniør.
Ta kontakt med en høgskole eller et universitet for å få mer informasjon.
En sivilingeniør blir som regel ansatt i en ledende stilling i næringslivet eller den offentlige forvaltningen. Sivilingeniøren arbeider også ofte med forskning og avanserte utviklingsoppgaver.
Det er stor mangel på sivilingeniører innenfor fagområdet energi og miljø, og det er store og utfordrende oppgaver å engasjere seg i for deg som velger denne utdanningen.

høyere utdanning
bottom of page