top of page

Hva er Elfag-Troms

 

Et opplæringskontor som ble etablert av bedrifter innenfor Elfagene i Troms, og senere utvidet til også å ha bedrifter fra andre områder, som ønsker å være med og ta et felles ansvar for utdanning av fagarbeidere. 
 

Opplæringskontoret for el-fag er godkjent for de følgende fagene:
 

- Elektriker
- Telekommunikasjon
- Viklerfaget
- Heis
- Tavlemontør
- Dataelektroniker
- Elektroreparatør

Hva gjør opplæringskontoret


Kontoret har ansvar for å:


Skaffe oversikt over læreplasser og inngå opplærings avtale med fylkeskommunen.

Skrive forpliktende avtale med lærlingen og sende denne til yrkesopplæringsnemnda for godkjenning.

Melde lærlingen på den pliktige skoleundervisning som læreplan krever.

Følge opp lærlingen og læreplanen i bedriften.

Bistå med eventuell sirkulering av lærlinger mellom bedriftene dersom dette er nødvendig og ønskelig.

Løse konflikter mellom bedrift og lærling dersom dette oppstår.

Melde lærlingen opp til fagprøve ved læretidens slutt.

I tillegg kan opplæringskontoret hjelpe til med å organisere kurs for voksne medarbeidere i bedriften med sikte på å kvalifisere dem til fagprøve.

Hva er et opplæringskontor

Et opplæringskontor er et samarbeid mellom flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar av lærlinger.
Lærekontrakten inngås mellom lærling og opplæringskontoret. Opplæringen finner sted i en eller flere av medlemsbedriftene.
Opplæringskontoret er opprettet for å effektivisere og markedsføre de deltakende bedrifters faglige opplæring i de enkelte fagene. Målet er å øke tilslutningen til fagopplæringen og bedre dennes kvalitet.
Opplæringskontoret kan også engasjere seg med videreutdanning av voksne arbeidstakere. Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatt læreplan i faget.

5. august 2019 flyttet vi inn i nye lokaler i Margrethe Jørgensens vei 12. Her finner du oss i 2. etasje, hvor vi samlokaliserer sammen med 3 andre opplæringskontor.

Besøke kontoret? Her finner du veien til oss, og slik ser bygget ut:

elfag2.png
elfag1.png
elfag3.jpg
elfagkontor.jpg

Her finner du oss

bottom of page